• Seuraa palvelukotiemme elämää ajankohtaisten uutistemme kautta.

”menneisyys kulkee aina mukana” joka näkyy Palvelukoti Hopeassa asukkaiden arjessa.

Armi Hyry (armi.hyry a betesda.fi), 16.5.2016

Tavoitteenamme on selvittää mitkä asiat ovat asukkaillemme tärkeitä ja mahdollistaa heille näiden asioiden jatkuminen myös Hopeassa.

Omahoitaja oli selvittänyt asukkaan mielenkiinnon kohteen. Printannut netistä siihen liittyvää materiaalia ja toimittanut sen asukkaalle. Kun häneltä kysyttiin mitä sinulla siinä on kertoi hän vaimealla äänellä mitä kaavat sisälsivät. 

Yksilöllisten asioiden lisäksi asukkailla on oikeus osallistua kodin arjen askareisiin. Näin asukas saa mielekästä tekemistä arkeen. Kun löydämme asiakkaalle sen pienen palasen, josta hän motivoituu, rauhoittaa se asukasta. Näin luomme asukkaille mielekkään elinympäristön, jossa on hyvä elää ja työskennellä.

Kulttuuri