• Seuraa palvelukotiemme elämää ajankohtaisten uutistemme kautta.

Ikääntyneiden päivätoiminta siirtyy Betesda-säätiölle

Harri Lapinoja (harri.lapinoja a betesda.fi), 26.4.2018

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen kilpailutuksen perusteella ikääntyneiden päivätoiminnan ostopalvelupaikka Lännen palvelualueella siirtyy jatkossa Betesda-säätiö sr:n Haaga-Lassila päiväkeskukseen (Kaupintie 11 A, 00440 Helsinki).

Ikääntyneiden päivätoiminta on ennaltaehkäisevää tukitoimintaa, jolla pyritään ylläpitämään ja parantamaan asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia mm. liikunnan, ulkoilun ja sosiaalisten aktiviteettien avulla. Jokaiselle asiakkaalle on laadittu henkilökohtainen asiakassuunnitelma. Päivätoiminta tukee omaisten ja omaishoitajien hyvinvointia ja se sisältää kuljetukset, ateriat ja muut suunnitelman mukaiset palvelut. Päivätoiminta on tarkoitettu pääosin yli 65-vuotiaille helsinkiläisille kotona asuville muistisairaille tai omaisen hoidossa oleville henkilöille. Halukkaat voivat osallistua päivätoimintaan palveluseteliä käyttämällä tai omakustanteisesti.

Uusi päivätoiminnan sopimuskausi on neljä vuotta ja alkaa 12.6.2018.

Betesdan henkilökunta Haaga-Lassilassa on valmis ottamaan päivätoimintaryhmät avosylin vastaan!