• Seuraa palvelukotiemme elämää ajankohtaisten uutistemme kautta.

Betesda-kodeissa suojataan asukkaat ja henkilökunta

Armi Lampi (armi.lampi a betesda.fi), 8.4.2020

Viime aikoina on käyty laajaa keskustelua hoivakotien varautumisesta COVID-19 koronaepidemiaan ja etenkin suojavarusteiden käytöstä. Me Betesdassa olemme pyrkineet kulkemaan etulinjassa tässäkin suhteessa.  

Aloitimme aktiivisen hengityssuojaimien hankkimisen jo heti epidemian alussa. Valitettavasti meille kävi samoin, kuten useimmille muillekin, että myytiin ”ei oota” tai että suojavarusteet ovat ensisijaisesti sairaaloille. Emme jääneet toimettomiksi, vaan aloimme valmistamaan hengityssuojaimia itse vanhoista lakanoistamme. Näin olemme voineet huolehtia parhaalla mahdollisella tavalla asukkaidemme, Teidän läheisenne ja hoitajiamme terveydestä. 

Olemme saaneet teiltä paljon yhteydenottoja siitä, miten huolisanne olette tästä tilanteesta ja siitä, miten teidän läheisiänne hoidetaan ja suojataan virukselta. Iloksemme voimme vielä ilmoittaa, että meillä ei toistaiseksi ole tavattu yhtään altistunutta tai sairastunutta asukasta tai työntekijää. Meillä asukastyössä olevat hoitajat jäävät heti pois töistä, jos flunssan kaltaisia oireita ilmenee, heidät ohjataan koronatesteihin. Sijaiset on ”korvamerkitty” vain meille. He eivät käy työssä muissa palvelukodeissa. Voimme olla iloisia myös siitä, että useimmissa palvelukodeissamme sijaisten tarve on ollut hyvin vähäistä ja henkilökunta on pysynyt terveenä. Me kaikki betesdalaiset toivomme, että Te läheiset voitte olla rauhallisin mielin siitä, että teemme kaikkemme läheistenne eteen ja että onnistumme tässä ”taistelussa”.  

Tulemme laittamaan asukkaidenmme läheisille kirjeen, jossa kerromme toimistamme tarkemmin.

Vastaamme mielellämme huolta-aiheuttaviin kysymyksiinne ja otamme vastaan toiveita siitä, miten haluaisitte pitää yhteyttä läheisenne kanssa epidemian aikana. Yhteydenotot voi laittaa osoitteeseen betesda a betesda.fi.