• Seuraa palvelukotiemme elämää ajankohtaisten uutistemme kautta.

Viiveetön asiakaspalaute mahdollistaa nopean reagoinnin

Hallinto, 22.4.2020

PalveluPulssi-työkalun avulla tapahtuva reaaliaikainen asiakaspalautteen keruu on ollut Betesda-säätiön palvelukoti Kotivallissa ja ryhmäkoti Niittykodissa käytössä joulukuusta lähtien. Ne ovat mukana Palvelu Plus Oy:n ja Vanhustyön keskusliiton toteuttamassa työkalun pilotoinnissa. 

Asiakaspalautetta voivat antaa niin asukkaat, omaiset kuin vieraatkin eri tavoin puhelimen avulla tai verkkolomakkeen kautta ja sen antamiseen opastavaa materaalia on taloissa näkyvästi esillä. Palautetta on saatu ennenkaikkea omaisilta mutta myös asukkaita on ohjattu antaamaan palautetta.  

Ilman viivettä saatava palaute mahdollistaa sen, että viimeisin tieto asiakaskokemuksesta on jatkuvasti henkilökunnalla käytettävissä, jolloin tarvittavat toimet saadaan vietyä myös nopeasti käytäntöön. 

"Saamamme palaute on ollut erittäin hyvää, Betesda-säätiön asumispalvelujen johtaja Raila Lindberg iloitsee".

Vanhustyö-lehden 2/2020 PalveluPulssista kertovassa artikkelissa oli esillä Betesda-säätiö ja Niittykoti. Artikkelin pääsee lukemaan alta. 

Vanhustyo 0220 PalveluPulssi
353 kt, päivitetty 22.4.2020