• Seuraa palvelukotiemme elämää ajankohtaisten uutistemme kautta.

Palvelukoti Kotivallissa käynnistyy erityisryhmien bänditoiminta

Hallinto, 12.2.2020

Palvelukoti Kotivallissa käynnistyy erityisryhmien bänditoiminta


Betesda-säätiön Palvelukoti Kotivallissa käynnistyy erityisryhmien bänditoiminta viikolla 7. Toiminnan mahdollistaa Sipoon säästöpankkisäätiön avustus ja toiminta toteutetaan yhteistyössä Sibbo Musikskolanin sekä RockHubs Yhteisönkehittämispalvelun kanssa. Palvelukoti Kotivallissa toteutettavan bänditoiminnan tavoitteena on musiikin avulla edistää asukkaiden yhteisöllisyyttä, aktiivisuutta ja sosiaalisuutta. Bänditoimintaan osallistuva saa itselleen elämän tarkoituksellisuutta tukevia kokemuksia, vahvistusta omista kyvyistään ja mahdollisuuksistaan sekä osallisuuden ja tavoitteellisuuden tuntemuksia.

Sipoon säästöpankkisäätiön avustuksella Kotivalliin on hankittu bändisoittimia ja järjestetty Kotivallin henkilökunnalle sekä Sibbo Musikskolanin opettajille mentorikoulutus, joka antaa valmiudet toimia bänditoiminnan ohjaajana. Mentorikoulutuksen toteutti RockHubs Yhteisönkehittämispalvelu, jonka toiminta perustuu esiintymismahdollisuuksien järjestämiseen erilaisille osallistujille, rakentaen alueen yhteisöllisyyttä ja erilaisten ihmisten välisiä kohtaamisia. 


Bänditoiminnassa hyödynnetään Resonaari-toiminnan kautta kehitettyjä kuvionuotteja. Periaatteena on, että kaikki oppivat soittamaan. Rock-musiikki inspiroi kaikenikäisiä ja sen soittaminen on helppo oppia ilman vuosien opiskelua. Aikaisempaa musiikkitaustaa ei tarvita, riittävä innostus ja mielenkiinto asiaa kohtaan riittävät.

Bändiryhmät kokoontuvat Palvelukoti Kotivallin tiloissa tiistaisin ja keskiviikkoisin kevätkauden ajan. Kesän kynnyksellä järjestetään kaikille avoimet jamit, joissa bändiläiset pääsevät näyttämään taitojaan.

Lisätietoja toiminnasta:

Hanna Nyholm
Kansalaistoiminnan kehittämispäällikkö, Betesda-säätiö
hanna.nyholm a betesda.fi


Ulla Pallasto
Päivätoiminnan ohjaaja, Betesda-säätiö
ulla.pallasto a betesda.fi


02-2020-bänditoiminta1