Betesdalainen | Hanna Nyholm, kehittämispäällikkö

  • Julkaistu: 25.10.2019
  • Tarinat, Työntekijät
  • Työntekijätarinat:
  • Betesda-säätiön palvelukotien henkilöstön kertomuksia.

Hanna Nyholm avaa uuden blogisarjamme, jossa esittelemme teille meidät, betesdalaiset.

Nimesi
Hanna Nyholm

Työtehtäväsi/työnimike
Toimin kehittämispäällikkönä säätiöllä. Pääasiallinen tehtäväni on Kansalaistoiminnan kehittäminen, johon kuuluu muun muassa yhdistää säätiön sisällä vapaaehtoiskäytäntöjämme sekä kehittää toimintojamme kohderyhmälähtöisesti. Tehtäviini kuuluu myös laatutyöskentelyyn liittyvät tehtävät.

Työntekopaikka
Työpisteeni sijaitsee säätiön hallinnon tiloissa, Lassilassa. Työni on kuitenkin erittäin liikkuvaa, harvoin olen koko viikkoa toimistolla, vaan vierailen eri toimipisteissämme sekä käyn tapaamassa yhteistyötahoja.  

Mikä sai sinut hakeutumaan töihin Betesda-säätiöön ja millainen Betesda-säätiö on työpaikkana?
Betesda-säätiö tarjoaa työpaikkana niitä asioita, mitkä ovat minulle ammatillisesti merkityksellisiä; päästä kehittämään palveluja ja toimintoja asiakas sekä kohderyhmälähtöisesti. Viihdyn parhaiten työpaikassa, jossa tehdään työtä samalla arvomaailmalla kuin mikä itsellä on sekä jossa pääsen kehittymään ammatillisesti. Kolmannella sektorilla ja voittoa tavoittelemattomassa organisaatiossa työskentely on minulle erityisen tärkeää; silloin kun työn lähtökohtana on yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä heikommassa asemassa olevien tukeminen, koen olevani oikeassa paikassa.  

Mikä on työssäsi parasta?
Työssäni parasta on työn sisällön vaihtuvuus, verkostoituminen, vuorovaikutus eri ihmisten kanssa sekä voimaa antava työyhteisö. Kehittämistyössä parhaimmat oivallukset syntyvät keskusteluissa muiden kanssa ja joskus puolivahingossa. Minulla ei ole yhtään samanlaista työpäivää ja aika usein suunnitelmani muuttuvat viikon tai jopa päivän aikana. Nautin, että saan olla vaikuttamassa toiminnan kehittämiseen sekä tuoda esille tätä tärkeää työtä, jota Betesda-säätiössä tehdään. 

Säätiöllä on yhteiskunnallinen yritys merkki; miten se näyttäytyy sinulle / mitä se merkitsee sinulle työntekijänä?
Haluan tehdä työtä organisaatiossa, jossa toimitaan vastuullisesti ja kannetaan yhteiskunnallista vastuuta. Nämä näkyvät työssä avoimuutena ja toiminnan läpinäkyvyytenä.  Säätiön toiminnassa nämä asiat näkyvät vahvasti sekä arvoissamme että ovat luonteva osa jokapäiväistä arkeamme. 

Mitä muuta haluat itsestäsi kertoa?
Työni on jatkuvaa suunnittelua ja asioiden edistämistä. Lataan akkuni liikkumalla luonnossa, musiikkia kuunnellen ja pysähtymällä. Parhaimmat muistot syntyvät pienistä hetkistä, kohtaamisista, ihmettelystä ja läsnäolosta.  


“Elämä on täynnä suuria ihmeitä sille, joka on valmis ottamaan niitä vastaan." -Muumipappa

file.jpeg

Jaa sivu