• Yksilöllistä tukea eri elämänvaiheissa

Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden ikääntyneiden päivätoiminta

Päivätoiminnan ohjelma noudattaa säännöllistä ohjelmarunkoa, jossa toimintaa eriytetään erilaisiin toiminnallisiin ryhmiin. Ryhmätoiminnalla tuetaan toimintakykyä, lisätään voimavaroja, selviytymisen taitoja, elämänlaatua, tuodaan iloa ja mahdollistetaan onnistumisen kokemuksia. Osallistujat ovat itse mukana toiminnan suunnittelussa, jolloin ryhmissä on mielekkääksi koettua toimintaa. Ryhmissä toiminta porrastetaan ja sovelletaan osallistujien tasoon sopivaksi.

Toiminnassa käytetään seuraavia aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden ikääntyneiden toimintakykyä tukevia työmenetelmiä:

Luovat menetelmät

 • Musiikki: musiikin avulla mielikuvia ja muistoja, rentoutetaan ja rauhoitetaan. Laulaminen auttaa puheen tuottamista.
 • Kädentaidot (kuvataide, käsityöt, askartelu): askartelu kehittää havainnointikykyä, kädentoimintaa, kokonaisuuksien hallintaa, parantaa itsetuntoa. Oikeita hyödyllisiä ja hyvännäköisiä ”aikuisten” käsitöitä. Mielekkäät työt tukevat aikuista identiteettiä. Ryhmissä yhtä aikaa erilaisia töitä jotta jokaiselle on työ mikä kiinnostaa ja voi sopeuttaa tekemisen yksilöllisen tahdin mukaan. Mieluisien värien ja mallien valitseminen nostaa itsemääräämisoikeuden tunnetta ja samalla suunnittelu ja miettiminen ovat jumppaa aivoille
 • Kirjallisuus: kirjoittaminen merkityksellistää omaa elämää ja toimii identiteettityön välineenä. Lukeminen, selkokirjat/lehdet jos kielen ymmärrys heikentynyt (afasia, dementia), äänikirjat.
 • Elokuvat, teatteri

Liikunnalliset menetelmät:

 • Jumppa, tuolijumppa, tanssi, venyttelyt, rentoutustuokiot, liikunnalliset pelit. Jumppa ylläpitää toimintakykyä, laajentaa liikeratoja, lisää liikunnallisia taitoja, lihasvoimaa, tasapainoa.

Muisteluun pohjautuvat menetelmät:

 • Muistelu kahden kesken tai ryhmässä. Elämän tarkastelu helpottaa ikäihmisen orientoitumista nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Pääpaino positiivisessa muistelussa. Musiikki, kuvat, valokuvat, tarinat ja kirjallisuus virittävät muisteluun. Muistelu aktivoi keskusteluun, vireyttää muistia ja aivotoimintaa sekä piristää mielialaa.

Yhteisöllisyys ja sosiaalinen osallistuminen:

 • Sosiaalisen osallistuminen mahdollistaminen, vuorovaikutuksessa tukeminen päivätoiminnan aikana. Ryhmätoiminta, ryhmäytyminen, yhteiset päivänaloitukset, keskustelut, vertaistuki, yhteiset ruokailut ja retket. Puheentuottamisen ja ymmärtämisen tukeminen.

Ulkoilu:

 • Ulkoilu lähialueilla ja retkeily lähipuistoissa (Lassila - Pohjois-Haaga: Aino Achten puisto, Runar Schidtin puisto, Laajasuon puisto, Alppiruusupuisto)

Osallisuus kaupunkiyhteisössä:

 • liikkuminen lähialueilla näyttelyissä, elokuvissa, kirjastossa, kulttuuritalon tarjonta, julkisilla liikennevälineillä liikkuminen, kauppa-asioinnit (lähikaupat, kauppakeskus), retkeily.

Päivittäisten toimintojen harjoittelu:

 • kauppa-asioinnit (Lassila lähikaupat, Kauppakeskus Kaari Kannelmäki), julkisilla liikkuminen, ympäristössä liikkuminen, pienet keittiöaskareet, pukeutuminen, liikkuminen, wc-käynnit, syöminen.

Muistikuntoutus ja hahmotustoimintojen harjoittaminen:

 • Jumppaa aivoille. Pelit (muisti-, kortti-, pulma-, kirjain-/sana-, pala-), ristikot, sudokut, tunnistus/hahmotustehtävät, sananlaskut, kaskut, tietovisailut, laulaminen, jumppaliikkeet (kehon keskiviivan ylitys, käsien koordinaatioharjoitukset). Havainnointikyky, suuntien tunnistaminen, tilan hahmottaminen, neglect.
 • Mobiililaitteiden ja teknologian hyödyntäminen: muistin kuntoutuksessa ja hahmotustoimintojen harjoittamisessa (esim. pelien avulla), sosiaalisessa kanssakäymisessä.