• Yksilöllistä tukea eri elämänvaiheissa

Ikääntyneiden suomenkielinen päivätoiminta

Päivätoiminnan ohjelma noudattaa säännöllistä ohjelmarunkoa, jossa toimintaa eriytetään erilaisiin toiminnallisiin ryhmiin. Ryhmät mahdollistavat osallisuuden kokemuksia ikääntyneille. Osallistujat ovat itse mukana toiminnan suunnittelussa, jolloin varmistetaan että ryhmissä on mielekkääksi koettua toimintaa. Ryhmissä toiminta porrastetaan ja sovelletaan osallistujien tasoon sopivaksi.

Toiminnassa käytetään seuraavia ikääntyneiden toimintakykyä tukevia työmenetelmiä:

Luovat menetelmät

 • Musiikki: musiikin avulla mielikuvia ja muistoja, rentoutetaan ja rauhoitetaan
 • Kädentaidot (kuvataide, käsityöt, askartelu): oikeita hyödyllisiä ja hyvännäköisiä ”aikuisten” käsitöitä. Mielekkäät työt tukevat aikuista identiteettiä siinä vaiheessa kun taidot alkavat rapistua. Ryhmissä yhtä aikaa erilaisia töitä jotta jokaiselle on työ mikä kiinnostaa ja voi sopeuttaa tekemisen yksilöllisen tahdin mukaan. Mieluisien värien ja mallien valitseminen nostaa itsemääräämisoikeuden tunnetta ja samalla suunnittelu ja miettiminen ovat jumppaa aivoille
 • Kirjallisuus: kirjoittaminen merkityksellistää omaa elämää ja toimii identiteettityön välineenä. Lukeminen, selkokirjat/lehdet jos kielen ymmärrys heikentynyt (afasia, dementia), äänikirjat.
 • Elokuvat, teatteri

Liikunnalliset menetelmät:

 • Jumppa, tuolijumppa, venyttelyt, rentoutustuokiot, liikunnalliset pelit. Tanssi/istumatanssi: tanssilla muistia parantava vaikutus.

Muisteluun pohjautuvat menetelmät:

 • Muistelu kahden kesken tai ryhmässä. Elämän tarkastelu helpottaa ikäihmisen orientoitumista nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Pääpaino positiivisessa muistelussa. Musiikki, kuvat, valokuvat, tarinat ja kirjallisuus virittävät iäkkään muisteluun. Muistelu aktivoi keskusteluun, vireyttää muistia ja aivotoimintaa sekä piristää mielialaa.
 • Yhteisöllisyys ja sosiaalinen osallistuminen: Sosiaalisen osallistuminen mahdollistaminen, vuorovaikutuksessa tukeminen päivätoiminnan aikana. Ryhmätoiminta, ryhmäytyminen, yhteiset päivänaloitukset, keskustelut, vertaistuki, yhteiset ruokailut.

Ulkoilu:

 • Ulkoilu lähialueilla ja retkeily lähipuistoissa (Lassila - Pohjois-Haaga: Aino Achten puisto, Runar Schidtin puisto, Laajasuon puisto, Alppiruusupuisto)

Päivittäisten toimintojen harjoittelu:

 • Pukeutuminen, liikkuminen, wc-käynnit, syöminen, pienet keittiöaskareet. Omatoimisuuteen kannustaminen ja toiminnoissa tukeminen jokaisen asiakkaan yksilöllisen tavoitetason mukaisesti. Tavoitteena päivittäisten toimintojen ylläpitäminen ja parantaminen.

Muistikuntoutus:

 • Jumppaa aivoille: pelit (muisti-, kortti-, pulma-, kirjain-/sana-, pala-), ristikot, sudokut, tunnistus/hahmotustehtävät, sananlaskut, kaskut, tietovisailut, laulaminen, jumppaliikkeet (kehon keskiviivan ylitys, käsien koordinaatioharjoitukset)

Mobiililaitteiden ja teknologian hyödyntäminen:

 • Tablettitietokoneiden hyödyntäminen mm. muistin kuntoutuksessa, sosiaalisessa kanssakäymisessä, muistelun työmenetelmissä, liikunnallisissa menetelmissä