• Yksilöllistä tukea eri elämänvaiheissa

Työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden päivätoiminta

Päivätoiminnan ohjelma noudattaa säännöllistä ohjelmarunkoa, jossa toimintaa eriytetään erilaisiin toiminnallisiin ryhmiin. Ryhmät mahdollistavat osallisuuden kokemuksia työikäisille muistisairaille. Ryhmätoiminnalla tuetaan toimintakykyä, lisätään voimavaroja, elämänlaatua, tuodaan iloa, nautintoa ja mahdollistetaan onnistumisen kokemuksia. Ryhmissä asiakkaat saavat vertaistukea, voivat jakaa elämäntarinaa, olla puhujana ja kuuntelijana ja sitä kautta voimaantumisen kokemuksia ja uusia sosiaalisia suhteita. Osallistujat ovat itse mukana toiminnan suunnittelussa, jolloin varmistetaan että ryhmissä on mielekkääksi koettua toimintaa. Ryhmissä toiminta porrastetaan ja sovelletaan osallistujien tasoon sopivaksi.

Toiminnassa käytetään seuraavia työikäisten muistisairaiden toimintakykyä tukevia työmenetelmiä: 

Luovat menetelmät:

 • Musiikki: musiikin avulla mielikuvia ja muistoja, rentoutetaan ja rauhoitetaan
 • Kädentaidot (kuvataide, käsityöt, askartelu): oikeita hyödyllisiä ja hyvännäköisiä ”aikuisten” käsitöitä. Mielekkäät työt tukevat aikuista identiteettiä siinä vaiheessa kun taidot alkavat rapistua. Ryhmissä yhtä aikaa erilaisia töitä jotta jokaiselle on työ mikä kiinnostaa ja voi sopeuttaa tekemisen yksilöllisen tahdin mukaan. Mieluisien värien ja mallien valitseminen nostaa itsemääräämisoikeuden tunnetta ja samalla suunnittelu ja miettiminen ovat jumppaa aivoille
 • Kirjallisuus: kirjoittaminen merkityksellistää omaa elämää ja toimii identiteettityön välineenä. Lukeminen, selkokirjat/lehdet jos kielen ymmärrys heikentynyt, äänikirjat.
 • Elokuvat, teatteri


Liikunnalliset menetelmät:

 • Jumppa, tuolijumppa, venyttelyt, rentoutustuokiot, liikunnalliset pelit. Tanssi: tanssilla muistia parantava vaikutus.


Muisteluun pohjautuvat menetelmät: 

 • Muistelu kahden kesken tai ryhmässä. Elämän tarkastelu helpottaa orientoitumista nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Pääpaino positiivisessa muistelussa. Musiikki, kuvat, valokuvat, tarinat ja kirjallisuus virittävät muisteluun. Muistelu aktivoi keskusteluun, vireyttää muistia ja aivotoimintaa sekä piristää mielialaa.


Yhteisöllisyys ja sosiaalinen osallistuminen: 

 • Sosiaalisen osallistuminen mahdollistaminen, vuorovaikutuksessa tukeminen päivätoiminnan aikana. Ryhmätoiminta, ryhmäytyminen, yhteiset päivänaloitukset, keskustelut, vertaistuki, yhteiset ruokailut ja retket.
  Ulkoilu: Ulkoilu lähialueilla ja retkeily lähipuistoissa (Lassila - Pohjois-Haaga: Aino Achten puisto, Runar Schidtin puisto, Laajasuon puisto, Alppiruusupuisto)


Osallisuus kaupunkiyhteisössä:

 • Liikkuminen lähialueilla näyttelyissä, elokuvissa, kirjastossa, kulttuuritalon tarjonta, julkisilla liikennevälineillä liikkuminen, kauppa-asioinnit (lähikaupat, kauppakeskus), retkeily. 

Päivittäisten toimintojen harjoittelu:

 • Kauppa-asioinnit (Lassila lähikaupat, Kauppakeskus Kaari Kannelmäki), julkisilla liikkuminen, ympäristössä liikkuminen, pienet keittiöaskareet


Muistikuntoutus:

 • Jumppaa aivoille. Pelit (muisti-, kortti-, pulma-, kirjain-/sana-, pala-), ristikot, sudokut, tunnistus/hahmotustehtävät, sananlaskut, kaskut, tietovisailut, laulaminen, jumppaliikkeet (kehon keskiviivan ylitys, käsien koordinaatioharjoitukset).


Mobiililaitteiden ja teknologian hyödyntäminen:

 • Muistin kuntoutuksessa (esim. pelien avulla), sosiaalisessa kanssakäymisessä, tiedon etsimisessä.