• Meillä arki on turvallista ja kiinnostavaa -maaseutu- tai kaupunkimiljöössä.

Arvot elämään

"Betesda-säätiön toimintapa voi olla yksi erilaiset toiminnalliset ja taloudelliset ristiriitaisuudet huomioon ottava ratkaisu onnistuneesta julkisen ja yksityisen sektorin välimuodosta." Betesda ei säätiömuotoisena toimijana tavoittele voittoa, vaan käyttää tulonsa toimintansa kehittämiseen ja yksiköidensä ylläpitoon pienin hallinnollisin kustannuksin. Betesda-säätiö on toimintansa aikana läpäissyt 1990-luvun lama-ajan tuottamat lähes ylivoimaiset vaikeudet, sekä viimeisten vuosien aikana osannut sopeuttaa toimintansa uusiin kilpailuttamisen olosuhteisiin.

Toimimme laajassa yhteistyössä pääkaupunkiseudun ja sen lähiympäristön kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa.

Tarjoamme turvallisen kodin ja ammattitaitoisen hoidon asukkaillemme kolmessa eri toimipisteessä Uudellamaalla.

betesda-logo-rgb-400