• Meillä arki on turvallista ja kiinnostavaa -maaseutu- tai kaupunkimiljöössä.

"Asukkaat olivat suola, joka esti meitä laitostumasta"

Betesda-säätiön arvot ovat muodostuneet työntekijöiden yhteisen pohdinnan tuloksena siitä, mitkä periaatteet ovat ohjanneet työskentelyä asukkaiden kanssa jo vuosikymmeniä.

  • Yksilöllisyys
  • Asukaslähtöisyys
  • Avoimuus
  • Ammatillisuus
  • Oikeudenmukaisuus
  • Vastuu
  • Huumori


1) Yksilöllisyys. Kohtaamme kaikki ihmiset yksilöinä. Kunnioitamme ja arvostamme toinen toistamme.

2) Asukaslähtöisyys. Asukkaan etu on aina ensimmäisellä sijalla ja teemme parhaamme asukkaan hyväksi.

3) Avoimuus. Olemme aidosti avoimia ja kehitämme työtämme ja itseämme - tartumme ongelmiin välittömästi ja keskinäisen vuorovaikutuksen avulla löydämme oikeat ratkaisut päivittäisiin haasteisiin.

4) Ammatillisuus. Teemme yhteiskunnallisesti merkittävää työtämme ammatillisesti; olemme empaattisia ja hallitsemme samalla henkilökohtaiset tunteemme työpaikan kohtaamisissa. Talouden pitäminen tasapainossa on toimintamme lähtökohta. Kehitämme hoitoyhteisöistämme Etelä-Suomen parhaat.

5) Oikeudenmukaisuus. Kohtelemme ihmisiä oikeudenmukaisesti. Perustamme väittämämme oikeaan ja paikkansa pitävään tietoon. Olemme valmiit myöntämään virheemme.

6) Vastuu. Kannamme aktiivisesti vastuun niin ryhmästä kuin itsestämme sekä omasta ja muiden jaksamisesta.

7) Huumori. Pidämme yllä huumoria arkisen aherruksen keskellä; meillä on kyky iloita pienistä asioista ja taito nauraa elämän kommelluksille.