Pandemiatilanne on kehittynyt parempaan suuntaan. Betesdan palvelukotien asukkailla on mahdollisuus tavata läheisiään sisä- ja ulkotiloissa. Suosittelemme kuitenkin ensisijaisesti ulkovierailuita sään sen salliessa.

Tapaaminen tulee sopia etukäteen ryhmäkodin kanssa, viimeistään tapaamista edeltävänä päivänä. Huomioithan, että tapaamiseen saa tulla vain terveenä. Mikäli ryhmäkodissa on todettu koronatartunta tai on vahva epäily siitä, kaikki tapaamiset ryhmäkotiin perutaan.

Läheisesi voi tavata vierailijoita sisä- tai ulkotiloissa kerran päivässä. Vierailun kesto on enintään 1 tunti. Vierailut suositellaan pidettäväksi lyhyinä. Asukkaalla voi olla sisätiloissa enimmillään 3 vierasta kerrallaan.

Ohjeet vierailijalle sisätiloissa

Hoitajat ottavat sinut vastaan ja opastavat sisätiloihin. Vierailut tapahtuvat pääsääntöisesti läheisesi huoneessa tai erillisessä vierailutilassa. Vierailijat eivät saa liikkua talon/ryhmäkodin muissa tiloissa.

Palvelukodeissa asuu myös asukkaita, joilla ei ole rokotesuojaa koronavirustautia vastaan. Haluamme varmistaa turvallisen ympäristön kaikille asukkaillemme ja täällä työskentelevälle henkilökunnalle. Tästä syystä hygieniaohjeiden noudattaminen on tärkeää ja edellytys vierailujen onnistumiselle. Kaikki vierailijat käyttävät koko vierailun ajan kirurgista suu-nenäsuoja, jonka saa tarvittaessa henkilökunnalta. Henkilökunta myös ohjeistaa suojan käytössä. Noudatathan vierailukäynnillä käsihygieniaohjeita. Käsienpesu on hyvä tehdä sisätiloissa tapahtuvan vierailun alussa ja lopussa. Lisäksi suosittelemme käsihuuhteen käyttöä. Tapaamiseen on hyvä ottaa mukaan oman käsihuuhdepullosi.

Muistathan huolehtia riittävästä turvavälistä omaiseesi, henkilökuntaan ja muihin asukkaisiin. Turvavälin tulee olla noin 2 metriä. Tartuntariski kasvaa lähikontaktissa, joten esimerkiksi halaaminen ei suositeltavaa.

Ohjeet vierailijalle ulkotiloissa

Ulkovierailut voivat kestää enintään tunnin ja vierailijoita voi olla enimmillään viisi. Tapaaminen tulee sopia etukäteen ryhmäkodin kanssa.

Ulkovierailun aikana vierailijat pitävät kirurgista suu-nenäsuojusta koko vierailun ajan. Saat suojuksen ryhmäkodin henkilökunnalta. Muista huolehtia myös hyvästä käsihygieniasta. Ulkovierailun aikana voi käydä kävelyllä läheisen kanssa talon ympäristössä, huomioiden läheisen turvallisuuden. Turvavälien noudattaminen on hyvä muistaa myös ulkotiloissa. Tartuntariski kasvaa lähikontaktissa, joten esimerkiksi halaaminen ei suositeltavaa.

Asukkaiden kotivierailut

Pyydämme edelleen jokaista käyttämään erityistä harkintaa kotilomien ja muiden yksikön ulkopuolisten vierailujen suhteen, koska kasvavien kontaktien määrä lisää koronatartuntojen riskiä. Kotivierailun aikana suosittelemme kirurgisen nenä-suusuojan käyttöä kaikille tilanteessa oleville huomioiden myös kuljetusmatkat.

Kotiloman tai sairaalareissun jälkeen asukkaille suositellaan 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia. Ymmärrämme, ettei tämä sovellu kaikille asukkaillemme, kuten muistisairautta sairastaville. Kotilomaa suunniteltaessa yksikön esihenkilö tai hoitohenkilökuntaan kuuluva käyvät asukkaan ja/tai läheisen kanssa keskustelun asiasta ja sovitut käytännöt kirjataan asiakastietojärjestelmään.