Avustamispalvelut

Kotona asumista tukevat palvelut vammaisasiakkaille

Betesda-säätiö tarjoaa kotona asumista tukevia palveluita vammaisille. Asiakkaat ovat eri tavoin vammautuneita, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut siinä määrin, että he tarvitsevat ohjauksellista tai hoidollista tukea kotona asumiseensa.

Tuki viedään pääasiallisesti asiakkaan kotiin. Palveluun voidaan asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaan integroida myös määräaikainen asumisjakso Betesda-säätiön palvelukodissa. Palvelu sopii hyvin myös omaishoidon vapaan ajaksi.

Turvallista ja omannäköistä asumista

Kotiin vietävien palveluiden tarkoituksena on turvata asiakkaalle mahdollisuus viettää mahdollisimman omatoimista ja omannäköistä asumista. Tavoitteena on tukea kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänlaatua, sekä itsenäistä selviytymistä turvallisesti kotona. Asumisen tuki voi olla tilapäistä tai pidempikestoista.

Yksilölliset palvelut

Palvelut perustuvat asiakkaalle laadittavaan yksilölliseen palvelusuunnitelmaan. Palveluun voi kuulua mm. ravitsemukseen, henkilökohtaiseen hygieniaan, puhtauteen ja kodin ylläpitoon liittyviä tehtäviä sekä muissa päivittäistoiminnoissa avustamista. Asiakkaan tarpeiden mukaisesti palvelut voivat olla myös hoidollisempia lääkehoidon toteutukseen ja valvontaan liittyviä palveluita.

Yhteistyö ja vuorovaikutus asiakkaan, omaisten ja muun verkoston kanssa on tiivistä. Nimeämme asiakkaalle aina oman ohjaajan. Palvelun toteutuksessa pyrimme tarjoamaan aina mahdollisimman pitkäaikaiset ja vakiintuneet hoitajasuhteet.

Toteutamme palvelua Helsingissä, Vantaalla, Lohjalla, Sipoossa, Pornaisissa, Keravalla ja Järvenpäässä.

Asiakkaaksi hakeudutaan kaupungin sosiaalitoimen kautta.