Päivätoiminta

Päivätoimintapalvelut vammaisille

Betesda-säätiö tarjoaa päivätoimintapalveluita vammaisasiakkaille. Esimerkiksi aivovamma sekä eri vammojen yhdistelmät voivat aiheuttaa vaikean toimintarajoitteen, joka estää henkilöä osallistumasta työhön tai työtoimintaan. Tällöin päivätoiminta on hyvä vaihtoehto saada kodin ulkopuolista toimintaa.

Itsenäisen elämän tueksi

Päivätoiminta on tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään vahvistamaan niitä taitoja, joita asiakkaat tarvitsevat selviytyäkseen mahdollisimman omatoimisesti arkielämän toiminnoista. Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea itsenäisessä elämässä suoriutumista sekä edistää osallisuutta ja sosiaalista vuorovaikutusta.

Yksilöllisesti ryhmässä

Päivätoiminta on ryhmämuotoista toimintaa, jossa toimintaa sovelletaan osallistujien toimintakyvyn mukaisesti. Sen avulla pyritään vahvistamaan taitoja, jotka tukevat selviytymisessä mahdollisimman omatoimisesti arkielämän toiminnoista. Päivätoiminnan tarkoituksena on myös tukea vammaisten liikkumista kotoa. Se edistää sosiaalista vuorovaikutusta ja parantaa elämän laatua.

Päivätoimintaan voi osallistua oman toimintakyvyn ja jaksamisen mukaisesti. Päivätoiminta voi sisältää esimerkiksi ruoanlaittoa, liikuntaa, keskustelua, retkeilyä, luovaa toimintaa sekä sosiaalisten taitojen harjoittelua.

Päivätoimintaan hakeudutaan sosiaalitoimen kautta. Lisätietoja voi tiedustella myös Betesda-säätiön yhteyshenkilöltä.