Kansalaistoiminta

Betesdalla toteutettavan kansalaistoiminnan lähtökohtana on ihmisten omien voimavarojen hyödyntäminen, tukeminen ja lisääminen. Toiminnan painopisteet ja tavoitteet nousevat yhteiskunnallisista tarpeista ja toimintaa kehitetään yhteistyössä kuntien sekä eri järjestöjen kanssa. 

 Kansalaistoiminnan toimintamuodot:

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoimintamme lähtee jokaisen omasta osaamisesta ja voimavaroista. Keskeistä on yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys sekä ihmisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen ja tukeminen.  

Tarjoamme vapaaehtoisille mielekästä toimintaa ja ihmisiä, joiden kanssa jakaa uusia asioita. Vapaaehtoiset saavat tuen työntekijöiltämme sekä mahdollisuuden kokemusten jakamiseen ja virkistäytymiseen muiden vapaaehtoisten kanssa. 

Vapaaehtoistehtäviä: 

  • Kahvittelu-, ulkoilu-, keskustelukaveri -toiminta palvelukodeissamme ja päivätoiminnassamme 
  • Etäjuttelukaveritoiminta kotihoidon asiakkaillemme 
  • Erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa avustaminen 
  • Sippe –vapaaehtoistoiminta 

Lisäksi vapaaehtoisilla on mahdollisuus omien ideoiden tuomiseen kehitettäväksi ja toteutettavaksi. 

Hanke- ja projektityö

Hanke- ja projektirahoitusten kautta kehitämme uudenlaisia toimintamuotoja tukea tarvitsevien kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä Uudenmaan kuntien ja muiden järjestöjen kanssa.

Kuntouttava työtoiminta

Betesda-säätiö toteuttaa työelämälähtöistä kuntouttavaa työtoimintaa. Työtoiminnan tehtävät ja muu siihen liittyvä toiminta mitoitetaan yksilöllisesti ja tehtävät mietitään yhdessä jokaisen taitojen, valmiuksien ja mielenkiinnon mukaan. Tehtävät eivät vaadi ammatillista osaamista tai työkokemusta, ja ne ovat räätälöitävissä moneen erilaiseen tarpeeseen.

Toimimme yhteistyössä Helsingin ja Lohjan kuntien kanssa.

Kuntouttavaan työtoimintaan hakeudutaan ottamalla yhteyttä Helsingin / Lohjan kaupunkien työllisyyspalveluihin tai työvoiman palvelukeskukseen (TYP). Tämän jälkeen sovitaan tutustumiskäynti.